Documente manageriale

Raport-Anual-de-Evaluare-a-Calitatii-2021-2022.pdf

Organigrama_LTP_2022-2023

ROF_LTP_2022-2023

RI_LTP_2022-2023

PDI_LTP_REVIZUIT_2022

PLAN MANAGERIAL_2022-2023

Raport asupra calitatii_2021-2022

Buget Local rectificat in 06.09.2019 Regulament de Organizare si Functionare- revizuit 2018

Buget Local rectificat in 06.09.2019 Buget MEN rectificat-06.09.2019

Regulament Intern-revizuit 2018

Plan de Dezvoltare Instituțională-revizuit 2018

Raport general privind starea și calitatea învățământului, an scolar 2017-2018

Procedură operatională privind transferul elevilor