Informatii de interes public

Pentru a solicita Liceului Teoretic  comuna Periam informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infomațiile de interes public, vă rugăm să descărcați formularul-tip pentru solicitarea de informație publică și să-l trimiteți completat la adresa de mail: liceul_teoretic_periam@yahoo.com

Documente:

Liceul Teoretic comuna Periam Stat de funcţii

Contract sponsorizare SmithField

Contract sponsorizare Gruppo Florido SRL

Bugetul local 2020

Cont de executie la 31.12.2020 – Buget local

Cont de executie la 31.12.2020 – Bugetul de stat

Formular Legea 544

Formular-544-reclamatie-administrativa-intarziere raspuns

Formular-544-reclamatie-administrativa-raspuns negativ

Conducerea liceului Periam

Listă cu documente de interes public

Lista functiilor la 30.09.2019

Bilant -Buget Local 2019

Bilant Buget MEN 2019

Bilant 31.12.2020 – Bugetul de stat

Situatia platilor Buget Local 2019

Situatia platilor -Buget MEN 2019

Buget Local iniţial 2020

Bilant 31.12.2020 – Buget local

Linkuri utile:

http://legislatie.just.ro/ (pentru Legea 544/2001 și H.G.  nr. 123/2002)

Bugetul de stat 2020