Imaginare sau reale, armonia si buna întelegere cu celãlalt, par a fi pentru oameni diferiti etnic sau religios, aspecte esentiale ale identitãtii regionale, vãzute ca o prefigurare a "bunului european", cu care, în datele lui fundamentale periamosanul ar fi foarte asemãnãtor. Prin ce anume? Prin chiar aceastã competentã de tip intercultural, achizitionatã în timp, care l-ar face diferit pe românul bãnãtean de confratii lui din celelalte regiuni ale României.